Zásady autorských práv

Rešpektujeme práva duševného vlastníctva iných osôb a očakávame, že naši používatelia budú rešpektovať duševné vlastníctvo, ktoré nám patrí.

Vlastníctvo autorských práv
Všetky autorské práva, ochranné známky a iné práva duševného vlastníctva na tejto webovej stránke a všetok obsah tvoriaci súčasť webovej stránky (vrátane, okrem iného, ​​dizajnu webovej stránky, textu, grafiky, softvéru a zdrojových kódov spojených s webovou stránkou) sú vlastníctvom alebo licenciou spoločnosti. V mnohých prípadoch táto webová stránka používa multimédiá vrátane grafiky, obrázkov, zvukových, obrazových a obrazových materiálov so súhlasom držiteľov autorských práv tretích strán, alebo v súlade s pravidlami na ich používanie. Tieto práva sú chránené podľa platných zákonov a zmlúv upravujúcich autorské práva, ochranné známky a iné formy duševného vlastníctva.

Používanie webovej stránky
Pri prístupe na webovú stránku súhlasíte s prístupom, zobrazením a použitím obsahu výlučne pre vaše osobné, nekomerčné použitie. Žiadna časť obsahu sa nesmie sťahovať, kopírovať, reprodukovať, opätovne publikovať (vrátane opätovného uverejňovania na iných webových stránkach), prenášať, ukladať, predávať alebo distribuovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu. Vylučuje sa to sťahovanie, kopírovanie a / alebo tlačenie stránok z webovej stránky na osobné, nekomerčné použitie v domácnosti.

Oznámenie o porušení autorských práv
Aj keď sa vždy snažíme získať výslovné povolenie od držiteľa autorských práv, ktoré povoľuje zobrazovanie materiálov chránených autorskými právami na našej webovej stránke, a zahrnujeme oznámenia o autorských právach v spojení so zobrazovaním takýchto materiálov na našej webovej stránke, môžu nastať situácie, keď nie je možné vykonať správne priradenie alebo informácie o autorských právach. držiteľ nie je k dispozícii.

Ak sa domnievate, že vaše kreatívne dielo chránené autorskými právami bolo zverejnené na našom webe bez povolenia, môžete nám poslať upozornenie na porušenie autorských práv.

Vaše oznámenie o porušení autorských práv musí obsahovať:

e-mailovú adresu, fyzickú adresu alebo telefónne číslo, aby sme vás mohli kontaktovať;
jasný a úplný opis vášho diela chráneného autorskými právami, ktoré bolo údajne porušené, alebo ak si myslíte, že došlo k porušeniu viacerých diel chránených autorskými právami, reprezentatívny zoznam takýchto diel;
URL alebo iné identifikačné umiestnenie nášho materiálu, ktoré podľa vás porušuje autorské práva na vaše dielo;
vyhlásenie, že ste v dobrej viere presvedčení, že použitie našich materiálov spôsobom, na ktorý sa sťažujete, nie je povolené vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom alebo zákonom;
vyhlásenie, pod trestom krivej prísahy, že vyššie uvedené informácie sú presné a že ste držiteľom autorských práv alebo ste oprávnený konať v mene držiteľa autorských práv;
a
fyzický alebo elektronický podpis držiteľa autorských práv alebo splnomocneného zástupcu držiteľa autorských práv. Na splnenie tejto požiadavky môžete do dolnej časti svojho oznámenia zadať svoje celé meno (nie obchodné meno spoločnosti).
Vyššie uvedené informácie nám pošlite e-mailom na adresu: info@projekthollywood.sk. Kontrola vášho oznámenia o porušení autorských práv môže trvať až 10 pracovných dní, preto buďte trpezliví.

Odporúčame tiež, aby ste nás kontaktovali s informáciami o pôvodných zdrojoch, pokiaľ nie sú uvedené na webe.

Zmeny tejto politiky
Vyhradzujeme si právo čas od času tieto Pravidlá pre autorské práva upravovať alebo aktualizovať.

Kontaktuj nás
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto pravidiel ochrany autorských práv, kontaktujte prosím info@projekthollywood.sk, alebo prostredníctvom sociálnych sietí.